API de Woffu

Woffu disposa d’una API que facilita la integració amb els sistemes existents dels nostres clients. Amb aquesta API es poden gestionar els elements principals de l’aplicació, com ara els usuaris, departaments, sol·licituds, etc. Està basada en REST, utilitza JSON per a l’intercanvi de dades i els verbs http més comuns (GET, POST, PUT i DELETE) per representar les accions.

Ampliem les funcions de la nostra API contínuament sense oblidar en cap moment la compatibilitat dels desenvolupaments i les integracions existents que la utilitzen.

decoración woffu