Control horari i gestió de la presència

Aposta pels beneficis de la transparència en la gestió de la presència i el control horari

Dashboard control horari i fitxatge
COMENCEM!

La plataforma líder que connecta el control horari i la gestió de la presència integrada amb l’absència per optimitzar el temps

Configuració prèvia dels horaris teòrics

 • Estructura els horaris de treball
 • Afegeix els descansos necessaris
 • Genera períodes específics i setmanes rotatives
 • Comprova qui està present i qui està absent en qualsevol moment
woffu-equipo

Càlcul de la jornada efectiva de treball

 • Informa’t de les hores de feina efectives dels teus empleats en temps real
 • Visualització per part dels empleats de la seva jornada laboral
 • Descompte automatitzat dels descansos diaris
 • Diferència temporal entre la jornada teòrica i la jornada efectiva
 • Imputació d’hores compensables i hores extres
 • Control horari i gestió de la presència adaptada a la legalitat
Informació del torn en temps real

Flexibilitat laboral

 • Retorna les hores extres treballades als teus empleats
 • Flexibilitza la vida laboral mitjançant un sistema digital
 • Adapta’t a les expectatives dels treballadors per augmentar-ne el compromís
Vacances emprats des del movil. Sol·licita hores des del teu dispositiu *movil

Èxit garantit

Recupera el 40 % del teu temps i dedica’l a allò que realment importa: les persones

Augmenta la motivació i la productivitat en un 80 %