Gestió documental

Descobreix els beneficis de la gestió documental optimitzada

Dashboard gestió documental
COMENCEM!

Comparteix fàcilment l’enviament de nòmines, els justificants d’absència i els contractes

Documentació centralitzada

Centralitza els documents de recursos humans

Emmagatzematge al núvol

  • Distribució personalitzada de les nòmines per empleat
  • Accés continu als documents i des de qualsevol dispositiu
Centralitza els documents de recursos humans

Èxit garantit

El lliurament de les nòmines en paper té un cost per empleat de 28 € l’any. Amb Woffu, el cost és de 0 €

Tenir un procés manual no optimitzat té un cost equivalent a 180 hores de feina d’RH. Amb Woffu, el temps invertit es redueix un 85 %