Gestió de torns

Visualitza la gestió de torns en temps real

woffu-gestion-turnos
COMENCEM!

Planifica i coordina els horaris de treball

Configura els horaris de treball

 • Configuració fàcil del calendari d’acord amb el contracte de feina
 • Crea una varietat il·limitada d’horaris fixes, flexibles i rotatius
Programari torns de treball

Assigna els horaris a equips i departaments

 • Notificacions als teus empleats a través de l’aplicació i el correu electrònic
 • Visualització immediata dels torns
 • Informació de les hores de feina assignades per setmana
 • Visualització dels efectius de treball per departament
 • Gestió de torns eficient
 • Graelles de torns optimitzades
Fitxar fàcil control d'empleats

Visualitza l’horari al calendari i pren decisions

 • Edita les hores de feina en funció de les hores treballades
 • Evita conflictes mostrant transparència
programari torns de treball editable

Integrem els torns amb la jornada laboral efectiva

Genera tots els horaris dels teus empleats

full d'anotacions de treball, horaris personalitzats adaptats

Minimitza les incidències horàries digitalitzant els teus processos

 • Exporta l’informe d’assistència en temps real
 • Assignació de sobrants d’hores en borses d’hores independents que cal compensar o pagar
 • Confirmació voluntària per part dels empleats de la seva jornada laboral efectiva
 • Fitxatge en remot des de l’app
Exporta tots els informes de control horari en temps real

Control del personal aliè sense torn preestablert

 • Identifica els visitants
 • Obtén informes de seguretat automatitzats
 • Informació sobre el temps de visita
informes de seguretat i control del personal aliè

Dispositius biomètrics de fitxatge integrats amb els torns

 • Hores contractades enfront de les hores treballades, el gran dilema legislatiu
 • Fitxatge basat en l’empremta dactilar
 • Fitxatge basat en el reconeixement facial
 • Fitxatge per targeta
 • Fitxatge digital mitjançant aplicació mòbil o d’escriptori amb geolocalització
Control d'empleats dispositius biomètrics de fitxatge integrats amb els torns

Èxit garantit

Estalvia fins a un 86 % del temps invertit en gestió de la presència

Estalvia el 55 % de les despeses derivades d’aquests processos