Signatura digital

Signatura digital

Redueix costos i temps amb la signatura digital de documents

Prova gratuïtament la signatura digital

Digitalitza la signatura dels teus documents de RH en un entorn segur i des de qualsevol lloc

Signatura digital

 • Automatitza i agilitza els processos de signatura en un sol lloc
 • Signa els documents en qualsevol moment i des de qualsevol lloc i dispositiu
 • Centralitza i mantingues el control sobre els teus fluxos de signatura
Firma documents de RH de manera segura

100% segur i legal

 • Signa documents amb plena validesa legal, complint amb les regulacions més exigents en l’àmbit mundial
 • Protegeix la seguretat dels teus documents, les dades de la teva empresa dels teus treballadors
Signatura digital amb plena validesa legal

Estalvia temps, redueix costos i protegeix el medi ambient

 • Descarrega de tasques tedioses a RH i als empleats
 • Redueix costos ocults en la gestió de documents
 • Aconsegueix processos més sostenibles amb l’estalvi de paper, tinta i correus
Redueix costos i temps amb la signatura digital de documents

Èxit garantit

La gestió i signatura de documents i contractes laborals en paper generen costos ocults en impressions, missatgeria i emmagatzematge. Amb Woffu el cost és 0 €

El 76% dels documents de RH se signen el mateix dia i el 97% en els primers 5 dies gràcies a la signatura digital

Informes de recursos humans

Informes

Optimitza les teves decisions basades en els informes de recursos humans

woffu-informes-ca
PARLA AMB UN EXPERT!

Informes de recursos humans personalitzats sobre l’absència i la presència

Càlcul automatitzat de liquidacions

 • Informe personalitzat de tots els empleats de la plataforma
 • Total de dies de vacances meritats per treballador
App control horari i fitxatge amb informes de recursos humans per empleat

Analitza l’absència laboral i detecta patrons per departament i centres de treball

 • Historial de totes les sol·licituds mantingudes durant els quatre anys
 • Informes de baixes per malaltia i baixes remunerades
App with RH Reports

Informes de presència adaptats a la legalitat

App control horario y fichaje cumple con la legalidad genere informes de recursos humanos gratis

Informes de seguretat i de visites

 • Informe d’assistència per centre de treball en cas d’emergència
 • Informe de visites
App control horari i fitxatge amb informes de recursos humans de seguretat de la seva empresa
Comunicació interna per a recursos humans

Comunicació interna

Millora la comunicació interna proporcionant informació actualitzada al teu equip

woffu-comunicacion-interna-ca
COMENCEM!

Comunica les últimes novetats al teu equip

Comunica’t amb els teus empleats

 • Envia fàcilment anuncis individuals o de grup amb imatges i documents adjunts
woffu-comunicacion-anuncios

No intrusiu

woffu-comunicacion-anuncio

Abast amplificat

 • Tot l’equip rep els comunicats independentment del seu càrrec
woffu-comunicacion-alcance

Èxit garantit

Dona als empleats diversos motius perquè augmentin la seva motivació i compromís

Augmenta la transparència i millora la comunicació interna arribant simultàniament a tots els empleats

Control de presència per a recursos humans

Control horari i gestió de la presència

Aposta pels beneficis de la transparència en la gestió de la presència i el control horari

Dashboard control horari i fitxatge
COMENCEM!

La plataforma líder que connecta el control horari i la gestió de la presència integrada amb l’absència per optimitzar el temps

Configuració prèvia dels horaris teòrics

 • Estructura els horaris de treball
 • Afegeix els descansos necessaris
 • Genera períodes específics i setmanes rotatives
 • Comprova qui està present i qui està absent en qualsevol moment
woffu-equipo

Càlcul de la jornada efectiva de treball

 • Informa’t de les hores de feina efectives dels teus empleats en temps real
 • Visualització per part dels empleats de la seva jornada laboral
 • Descompte automatitzat dels descansos diaris
 • Diferència temporal entre la jornada teòrica i la jornada efectiva
 • Imputació d’hores compensables i hores extres
 • Control horari i gestió de la presència adaptada a la legalitat
Informació del torn en temps real

Flexibilitat laboral

 • Retorna les hores extres treballades als teus empleats
 • Flexibilitza la vida laboral mitjançant un sistema digital
 • Adapta’t a les expectatives dels treballadors per augmentar-ne el compromís
Vacances emprats des del movil. Sol·licita hores des del teu dispositiu *movil

Èxit garantit

Recupera el 40 % del teu temps i dedica’l a allò que realment importa: les persones

Augmenta la motivació i la productivitat en un 80 %

Torns per a recursos humans

Gestió de torns

Visualitza la gestió de torns en temps real

woffu-gestion-turnos
COMENCEM!

Planifica i coordina els horaris de treball

Configura els horaris de treball

 • Configuració fàcil del calendari d’acord amb el contracte de feina
 • Crea una varietat il·limitada d’horaris fixes, flexibles i rotatius
Programari torns de treball

Assigna els horaris a equips i departaments

 • Notificacions als teus empleats a través de l’aplicació i el correu electrònic
 • Visualització immediata dels torns
 • Informació de les hores de feina assignades per setmana
 • Visualització dels efectius de treball per departament
 • Gestió de torns eficient
 • Graelles de torns optimitzades
Fitxar fàcil control d'empleats

Visualitza l’horari al calendari i pren decisions

 • Edita les hores de feina en funció de les hores treballades
 • Evita conflictes mostrant transparència
programari torns de treball editable

Integrem els torns amb la jornada laboral efectiva

Genera tots els horaris dels teus empleats

full d'anotacions de treball, horaris personalitzats adaptats

Minimitza les incidències horàries digitalitzant els teus processos

 • Exporta l’informe d’assistència en temps real
 • Assignació de sobrants d’hores en borses d’hores independents que cal compensar o pagar
 • Confirmació voluntària per part dels empleats de la seva jornada laboral efectiva
 • Fitxatge en remot des de l’app
Exporta tots els informes de control horari en temps real

Control del personal aliè sense torn preestablert

 • Identifica els visitants
 • Obtén informes de seguretat automatitzats
 • Informació sobre el temps de visita
informes de seguretat i control del personal aliè

Dispositius biomètrics de fitxatge integrats amb els torns

 • Hores contractades enfront de les hores treballades, el gran dilema legislatiu
 • Fitxatge basat en l’empremta dactilar
 • Fitxatge basat en el reconeixement facial
 • Fitxatge per targeta
 • Fitxatge digital mitjançant aplicació mòbil o d’escriptori amb geolocalització
Control d'empleats dispositius biomètrics de fitxatge integrats amb els torns

Èxit garantit

Estalvia fins a un 86 % del temps invertit en gestió de la presència

Estalvia el 55 % de les despeses derivades d’aquests processos

Gestor de vacances i absències per a recursos humans

Gestor de vacances i absències

Molt més que un gestor de vacances i absències. Controla la teva empresa des de qualsevol lloc, en qualsevol moment i per qualsevol motiu

woffu-vacaciones
COMENCEM!

Gestor de vacances i absències

Gestió de l’absència simplificada

 • Sol·licitud de vacances i absències amb només 3 clics
 • En qualsevol moment, en qualsevol lloc i per qualsevol motiu
 • Els empleats podran adjuntar els justificants de les seves absències
Gestor de vacances i absències sol·licituds simplificades

Autogestionable

 • Els empleats estan informats en tot moment de les vacances que els queden
 • Els empleats poden planificar de manera eficient els seus dies lliures
 • Els empleats poden fer sol·licituds d’hores
 • Gestor de vacances i absències integrat amb la presència
Gestor de vacances i absències autogestionable

Validació ràpida dels responsables

 • Els responsables tenen una vista calendaritzada del seu equip i poden configurar normes
 • Els responsables validen les sol·licituds amb un sol clic
woffu-vacaciones-pendientes

Anàlisi d’RH

 • RH té un resum de tot el calendari d’absències
 • RH obté informes en temps real per millorar la presa de decisions
 • RH gaudeix del millor gestor de vacances i absències
woffu-vacaciones-calendario

Èxit garantit

Estalvia el 85 % del temps dedicat a la gestió de vacances i absències

55 % d’estalvi en les despeses de gestió del temps

Gestió documental i signatura digital per a departament d'RR.HH.

Gestió documental

Descobreix els beneficis de la gestió documental optimitzada

Dashboard gestió documental
COMENCEM!

Comparteix fàcilment l’enviament de nòmines, els justificants d’absència i els contractes

Documentació centralitzada

Centralitza els documents de recursos humans

Emmagatzematge al núvol

 • Distribució personalitzada de les nòmines per empleat
 • Accés continu als documents i des de qualsevol dispositiu
Centralitza els documents de recursos humans

Èxit garantit

El lliurament de les nòmines en paper té un cost per empleat de 28 € l’any. Amb Woffu, el cost és de 0 €

Tenir un procés manual no optimitzat té un cost equivalent a 180 hores de feina d’RH. Amb Woffu, el temps invertit es redueix un 85 %